Home Athletics Ezekiel Mutai smashes the Montreal Marathon course record